سر خط اخبار

{title}{short-story}

رئیس پلیس تهران: ماموران راهور کمین نکنند!

رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: هرگونه کمین در تهران از سوی ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی ممنوع است.