سر خط اخبار

{title}{short-story}

اتحادیه اروپا تحریم‌های روسیه را افزایش داد

اتحادیه اروپا با اضافه کردن نام شش شرکت روسی به لیست تحریم های خود، فشارهای خود بر مسکو را به موجب الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه افزایش داد.