ایلنا- در شرایطی که سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرده که کاهشی متوجه بودجه حوزه ریلی در لایحه بودجه ۹۸ نشده است اما مقایسه سهم بودجه ریلی نسبت به بودجه کل نشان می‌دهد که سهم بودجه ریلی در لایحه بودجه سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ با افت ۳۸ درصدی مواجه شده است‌. براساس اعداد مصوب در لایحه بودجه ۹۸ رقم کل بودجه کشور معادل ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان و رقم بودجه تخصیص یافته به حوزه ریلی حدود ۱۳۹۸میلیارد تومان بوده است‌. برای محاسبه سهم بودجه ریلی از کل بودجه کافی است این دو رقم را برهم تقسیم کنیم که ماحصل آن سهم بودجه ریلی در سال ۹۸ را حدود ۰۷۶/۰ درصد نشان می‌دهد‌. در مقابل این رقم، با مبنا قرار دادن بودجه ۱۱۹۴ هزار میلیارد کل کشور در سال ۹۷ و رقم بودجه حوزه ریلی که حدود ۱۵۸۲ میلیارد تومان بوده عددی حدود ۰۱۳/۰ به عنوان سهم راه‌آهن از بودجه سال ۹۷ حاصل می‌شود‌. مقایسه سهم ۰۱۳/۰ درصد حوزه ریلی در سال ۹۷ و سهم ۰۷۶/۰ درصد حوزه ریلی در سال ۹۸ به خوبی افت ۳۸ درصدی سهم بودجه ریلی در بودجه سال آتی را نشان می‌دهد‌. کاهش سهم شبکه ریلی از بودجه سال آینده در حالی است که در تمام اسناد بالادستی از جمله برنامه ششم توسعه و سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ توسعه راه‌آهن و شبکه ریلی اعم از خطوط و ناوگان در اولویت قرار دارد و توصیه رهبری هم به مدیران مربوطه در اولویت قرار دادن صنعت ریلی بوده است‌.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *